ЗАПУШЕНИЯТ НОС ЧЕСТО СРЕЩАН ПРОБЛЕМ ПРИ РАЗЛИЧНИТЕ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

ЗАПУШЕНИЯТ НОС ЧЕСТО СРЕЩАН ПРОБЛЕМ ПРИ РАЗЛИЧНИТЕ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

  Запушен нос – предистория Запушен нос – предистория. Децата непосредствено след раждането си, се излагат на влиянието на заобикалящата ги среда. В първите месе...