grip stop действие

GripSTOP

Лактоферинът - потенциално ново средство за биологичен вирусен контрол. Лактоферин и Sars-Cov-2 – превантивно лечение и не само! Антивирусни свойства – лактоферинъ...