grip stop действие
GripSTOP - спрей и капки
GripSTOP

Лактоферинът – потенциално ново средство за биологичен вирусен контрол.
Лактоферин и Sars-Cov-2 – превантивно лечение и не само!
Антивирусни свойства – лактоферинът се свързва с хепарин-сулфатно протеогликанните рецептори (HSPG) по повърхността на клетката, което блокира закрепването на вируса (в случая със SARS-COV) към клетките на гостоприемника. Аналогично е действието му и към останалите вируси в пространството. Освен, че инхибира клетъчното закрепване на вируса, лактоферинът успешно инхибира размножаването на вируса вътре в клетките, индуцирайки противовирусен цитокинен интерферон (IFN)-a/b. – т.е. лактоферинът е ефикасен дори, в случаите когато клетката вече е инфектирана. Назначаването му, също така, подобрява активността на NK клетките и реакцията на Th1 цитокините, което води до защита срещу вирусни инфекции. С това си свойство Лактоферинът допринася активирането и подобряване функциите на имунната система и потвърждава участието си в имунния отговор на организма.
Приемът на Лактоферин може да:

  • Предпази гостоприемника от вирусни инфекции чрез инхибиране на закрепването на вируса към клетките
  • Потисне размножаването на вируса в клетките
  • Подобряване на функциите на имунната система. Съществуват явни доказателства, че Лактоферинът може да играе определяща роля в защитата на човешкия организъм от заразяване със SARS-COVID-19
Библиография:
1. Chang R, Ng TB, Sun WZ. Lactoferrin as potential preventative and adjunct treatment for COVID-19. Int J Antimicrob Agents. 2020;56(3):106118. doi:10.1016/j.ijantimicag.2020.10611
2. Pleiotropic effect of Lactoferrin in the prevention and treatment of COVID-19 infection: in vivo, in silico and in vitro preliminary evidences, Elena Campione, Caterina Lanna, Terenzio Cosio, Luigi Rosa, Maria Pia Conte, Federico Iacovelli, Alice Romeo, Mattia Falconi, Claudia Del Vecchio, Elisa Franchin, Stella Lia, Marilena Miniero, Carlo Chiaramonte, Marco Ciotti, Marzia Nuccetelli, Alessandro Terrinoni, Ilaria Iannuzzi, Luca Coppeda, Andrea Magrini, Nicola Moricca, Stefano Sabatini, Felice Rosapepe, Pier Luigi Bartoletti, Sergio Bernardini, Massimo Andreoni, Piera Valenti, Luca Bianchi, bioRxiv 2020.08.11.244996; doi: https://doi.org/10.1101/2020.08.11.244996
3. M. AlKhazindar & S.M. Elnagdy (2020) Can lactoferrin boost human immunity against COVID-19?, Pathogens and Global Health, 114:5, 234-235, DOI: 10.1080/20477724.2020.1779514
4. Kell DB, Heyden EL, Pretorius E. The Biology of Lactoferrin, an Iron-Binding Protein That Can Help Defend Against Viruses and Bacteria. Front Immunol. 2020;11:1221. Published 2020 May 28. doi:10.3389/fimmu.2020.01221
5. Campione E, Cosio T, Rosa L, et al. Lactoferrin as Protective Natural Barrier of Respiratory and Intestinal Mucosa against Coronavirus Infection and Inflammation. Int J Mol Sci. 2020;21(14):4903.Published 2020 Jul 11. doi:10.3390/ijms21144903